Silid-aralan

Tingin ko maganda ito.
(The above statement is coercion at its finest.)

Mawikins

Ang pag-aaral at pagtuto ay dalawang magkaibigang bagay. Ang isa sa kanilang malaking pagkakaiba ay ang pagtuto ay kailanman hindi tumitigil. Ang paraan ng pagtuto ay isang patuloy na proseso. Tumitigil lang tayo matuto sa oras na tayo ay pumanaw.

Isa sa aking mga natutunan ay ang pagtuto ay hindi lamang nangyayari sa isang silid-aralan o paaralan. Maaari itong mabuo sa isang intelektwal na diskurso kasama ang iyong mga kaibigan. Ang mahalaga upang matuto ay ang inyong kagustuhan makamit ito. Ang pagtuto ay wala sa paaralan kundi nasa loob ng bawat isa sa atin.

Bow

View original post

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s